Arkkitehtipalvelut

Luonnossuunnittelu

Luonnossuunnittelussa tutkitaan yhdessä rakennuttajan kanssa tontinkäyttöä ja vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja. Niiden avulla valitaan asetettuja tavoitteita parhaiten vastaava ratkaisu.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelu voi suppeimmillaan sisältää erilaisia avustavia tyyppitalon valintaan liittyviä tehtäviä. Laajimmillaan suunnittelu voi sisältää pääpiirustukset, mitoitetut työpiirustukset, havainnekuvat ja detaljipiirustukset.

Arkkitehtisuunnittelija toimii yleensä pääsuunnittelijana, jonka tehtävät määräytyvät Maankäyttö- ja rakennuslain 120 a §:n mukaan. Pääsuunnittelija esim. toimii yhteyshenkilönä rakennusvalvonnan viranomaisten suuntaan rakennushankkeen lupa- ja rakennusvaiheen ajan.

Puh: 0500 681 520